بهره برداری از یک واحد پروش مرغ 20 هزار قطعه ای در جیرفت آغاز شد