ابداع جدیدی از شرکت ریکو؛ لاستیک تولید کننده انرژی با کارایی بالا