سونی موبایل و بخش سرگرمی‌ های کامپیوتری سونی در اروپا حامی رسمی لیگ قهرمانان اروپا شدند