نشست مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خانه احزاب / عکس: محمدعلی گل خواه