سهم 56 درصدي دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه تحصيلات تکميلي / کاهش بروکراسي و صرفه جويي در هزينه ها