هواوی پلتفرم LiteOS را برای اینترنت اشیا معرفی کرد