پرتاب دست بیرانوند، طولانی ترین پرتاب در تاریخ فوتبال جهان