کواکبیان رئیس مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی خانه‌احزاب شد