هاشمی:به‌دنبال کیفی کردن کرسی‌های بین‌المللی هستیم