یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلانغرب به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شد