جشن اعیاد شعبانیه و مراسم تجلیل از جانبازان در بقعه امامزاده سید اسماعیل برگزار می شود