پاسخ خادم به فتح الله زاده: امثال مجیدی باید درباره استقلال حرف بزنند