نشست تخصصی قرآنی معاونان تهذیب مدارس علمیه خوزستان برگزار شد