آزادی خرمشهر 6هزار شهید برجای گذاشت/محفل شعر و خاطره گویی برگزار می شود