جشن پیروزی همراه با تجلیل از همسران جانبازان قطع نخاعی برگزار می‌شود