جلوی دست‌درازی‌ها به حق دولت و ملت در کهگیلویه و بویراحمد گرفته شود