اعزام 3 هزار و 200 نفر زائر از مازندران به حج تمتع