کمبود فضا و تجهیزات از مهمترین دغدغه های فعالان قرآنی است