پایان پنجمین همایش ملی نیروگاه‌های بخار/ تقدیر از برترین‌های نیروگاهی ایران