کشف ۵ تن موادمخدر در محور خمیر به شیراز/افزایش ۱۱۱ درصدی کشفیات