رئیس‌جمهور کره جنوبی وزیر دادگستری را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد