شیخ‌احمد: ایران پیشرفت خوبی در کسب مدال‌ داشته است