کیومرث هاشمی: باید به دنبال کیفی کردن کرسی‌های بین‌المللی باشیم