عدم وجود اراده در دولت باعث شده ظرفیت اقتصادی روز به روز بدتر شود/دولت می‌خواهد به هر قیمتی توافق کند