سوم خرداد یکی از ماندگارترین حماسه‌های رزمندگان اسلام است