خوش‌خبر: با 16 بازیکن به آمریکا، لهستان و روسیه خواهیم رفت