توهین یک مامور به رویانیان و پرسپولیس و هوادارانش/ سوشا: پیگیری می‌کنم + عکس