برگزیدگان طرح تربیت حافظان قرآن کریم در سمنان تجلیل شدند