هاشمی: در کرسی‌هایی که داریم از نظر کیفی افت کرده‌ایم/ نمایندگان آسیا زحمات ما را می‌بینند