اصلاح اساسنامه خانه احزاب با نظر دو سوم اعضا صورت می‌گیرد/انتقاد از مجمع عمومی به دلیل اقدام خلاف اس