کیومرث هاشمی: باید به دنبال کرسی‌های بین‌المللی از نظر کیفی باشیم