پروانه نمایش «سایه‌های موازی» صادر شد / تقابل سوپر استار‌های قدیم و جدید