این پهپاد با سوخت هیدروژنی می‌تواند هر بار تا 4 ساعت پرواز کند