تکواندوکار البرزی تاریخ سازشد/توقف سایپا روی رتبه هفتم