حبیبی: نشست امروز را به عنوان مجمع خانه احزاب به رسمیت نمی‌شناسم