حضور ملی‌پوش اصفهانی در رقابت‌های توسعه جهانی واترپلو