افتتاح ساختمان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران لرستان