طرح جامع کلیساهای تاریخی طاطائوس و سنت استپانوس مقدس آماده شد