در جلسه امروز برخی اقدامات خلاف اساسنامه صورت گرفت