دو ماه آینده اتفاقاتی در رشت رقم خواهد خورد که همه شهروندان را شاد می‌کند