روحانی: تولیدات ایرانی باید قدرت رقابت با محصولات سایر کشورهای دنیا را پیدا کنند