بمب‌ها و هلی‌کوپترهای پیشرفته آمریکایی در راه اسرائیل و عربستان