کلینیک دندانپزشکی کرمانشاه با هزینه های دولتی به بیماران خدمت رسانی می کند/ افتتاح ساختمان جدید دانش