آزمون کارشناسی ارشد پزشکی با حضور ۹۰ هزار داوطلب برگزار می‌شود