رئال مادرید دومین باشگاه دنیا از نظر دستمزد هفتگی بازیکنان