دلیل برکناری فرماندار جهرم/ دلیل لغو سخنرانی مطهری در قم/ آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز/ دولت با کل