اتوبوس اسکانیا محور مشهد - زابل دچار آتش سوزی شد/رفع نقص خودروهای اسکانیا در مراجع قضایی