آزمون استخدامی آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد با حضور 531 نفر انجام شد