مجمع عمومی و عادی و فوق‌العاده خانه احزاب رسمیت ندارد/رای‌گیری برای انتخاب رئیس معتبر نیست