تحصیل 15 درصد کادر دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در دوره دکترا